29 Sep
29Sep

במסגרת הקמת היחידה לתכנון פרישה, אני נפגש עם אנשי מקצוע פוטנציאליים המבקשים להצליח בתחום. ופעמים רבות עולה השאלה מי הוא מתכנן פרישה ומה האחריות שלו כלפי לקוחותיו.

אהבתי במיוחד תשובה שקיבלתי השבוע מ אחד שהתעקש שאשלח לו את ההצעה: "האמת – הצלחת לעייף אותי.... (בסך הכול 11.00 בבוקר). חוזה, עניינים... אמרתי לך שכל דבר אצלך נכנס לתהליך... מה עוד אני צריך לעשות כדי להיכנס לקבוצת העילית שיהפכו להיות מתכנני פרישה... (מקצוע שלא קיים בספר המקצועות והוא משלב בתוכו 10 סוגים של מקצועות, והראשי זה פסיכולוג...)..."

האם תפקיד המתכנן מסתכם בלהבטיח כי לקוחותיו יצליחו פיננסית ברגע המכריע שבו הם פורשים מהעבודה היומיומית? כמובן שלא. אחריותו היא להביא אותם למצב בו הם לא רק ישיגו יכולת פיננסית רגילה, אלא יחיו את החיים שהם רוצים.

 למתכנן הפרישה יש תפקיד מרכזי בהבנת הלקוח ובייעוץ האישי והייחודי שהוא יכול לספק. אחרי כל, זהו אדם שיכול להבין לעומק את הצרכים, השאיפות והחלומות של הלקוח, ולתת לו כלים פיננסיים להשיג אותם. אחריותו של מתכנן הפרישה היא לא רק לנתח את מספרים פיננסיים, אלא גם להיות יועץ, מדריך ומודל לחיים טובים יותר.

 המודל הזה מתבסס על אחריות מוחלטת למטרות האישיות של הלקוח ולא רק לעמוד בסטנדרטים, אלא גם ליצור אותם. משמעות האחריות היא גם בקביעת סטנדרטים חדשים בתחום תכנון הפרישה.

 ברמה אישית ומקצועית, אתה מוביל את התחום אל המסלול הנכון: תכנון פיננסי ממוקד בחיי האדם ולא רק במספרים. אתה חותם על התוכניות שלך בשקיפות ואמינות, מדגיש את החשיבות שבשמירה על בריאות הנפש והגוף לאחר הפרישה, ומפעיל את השפעתך על כיווני ההשקעה והנתינה לחברה.

 בימי עבר, הרכיבים הפיננסיים היו הפרמטר היחידי. היום, אנחנו כבר יודעים שיש הרבה יותר גורמים להצלחת תכנון הפרישה. כמובן שהכסף חשוב, אך גם השפעות חברתיות, בריאות, משמעות וחזון משתלבים בדרך בה אנחנו מתכננים את שלב זה בחיינו.

 אחריות זו נגלית במגוון דרכים:

 1. **שמירה על מטרות אישיות:** מתכנני הפרישה מחויבים לשמור על המטרות האישיות של לקוחותיהם. הם יסייעו ללקוחות להבין מהם היעדים שמעניקים משמעות לחייהם, ויבנו תכנית פיננסית המתמקדת בהשגתם.

 2. **תכנון פיננסי ממוקד בחיים:** אחריותם היא לא רק לספק מידע פיננסי, אלא גם להביא את הלקוחות למודל חשיבה שמתמקד בתכנון הפיננסי כחלק מתהליך רחב יותר - תכנון החיים.

 3. **התמודדות עם הפן האישי:** מתכנני הפרישה מאומנים להתמודד עם אתגרי הפן האישי - אלו הצדדים הפסיכולוגיים והחברתיים שנפגעים בתהליך הפרישה. הם מספקים כלים וייעוץ להתמודדות עם סטרס, חששות ושאלות המתעוררות בתקופת המעבר.

 4. **הדרכה וחינוך:** מתכנני הפרישה אחראים להכשיר את לקוחותיהם כך שיוכלו להבין את התכנים הפיננסיים ולקבל החלטות מושכלות. הם ממשיכים להכניס חינוך פיננסי בתודעת הלקוחות.

 5. **התמדה ושיפור:** מתכנני הפרישה ממשיכים לעקוב ולשדרג את התכנים וההנחיות שלהם על פי המשוב והשינויים בסביבה הפיננסית.

 6. **מנהלי אישיות:** המתכננים לא רק מספקים מידע פיננסי, אלא גם נמצאים ליד לקוחותיהם כמנהלי אישיות. הם מבינים את הצרכים והחששות האישיים של הלקוח ומתאימים את התכנון בהתאם.

 לסיכום, האחריות המובנית של מתכנן הפרישה היא לקבוע סטנדרטים חדשים בתחום התכנון הפיננסי. מתכנני הפרישה בישראל מציעים ללקוחותיהם ייעוץ פיננסי ממוקד שמתחשב ברצונות, מטרות וחלומות האנשים לאחר הפרישה. הם משפיעים על שינוי בתודעה ובמגמות של התחום ומביאים לשיפור משמעותי באיכות החיים של אנשים לאחר הפרישה. האחריות המובנית שלהם היא להכווין את אנשי המקצוע בהתאם, לסייע ללקוחותיהם לחיות את החיים שהם רוצים ולהשפיע על המגמות של תחום תכנון הפרישה.


ירון בן עמי - מתכנן חיים פיננסי מוסמך CLFP

מנהל תחום פרישה שיא MAGIC מקבוצת השיא

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.